LLUH-projektet 2016–2019

Föreningen sökte projektmedel för att förverkliga idén om att utveckla anläggningen till ett hästsportcentrum. Några notiser från det arbetet finns här.


Representanter för Laholms Ryttarförening deltog iinformationsdagen den 17/3 2016i Laholmoch satte genast igång med arbetet att formulera ansökan till LLUH (Lokalt ledd utveckling, Halland) för den av föreningen godtagna idén om att utveckla anläggningen till ett hästsportcentrum. Ansökan skickades in i slutet av april 2016.


I verksamhetsberättelsen för 2018:
"Medel beviljades ochiordningsställande av ett gammalt stall till lokal för uthyrning, i första hand till sadelmakeri, sjösattes under hösten och beräknas bli klart under 2019. I skrivande stund är det nytt golv, nya fönster och nytt innertak."


Juni 2019 var det så dags för inbjudan till invigning - se Nyhetsarkivet (https://www.laholmsrf.se/Nyheter/EgnaNyheter/Nyhetsarkiv/invigning/)
Rapport från invigningen finns också i Nyhetsarkivet (https://www.laholmsrf.se/Nyheter/EgnaNyheter/Nyhetsarkiv/Festliginvigning/ ) och inslaget innehåller även fotografisk dokumentation av arbetet.