Kallelse till Årsmöte 2024

                                     Tisdag 27/2 2024 kl 18.00 i klubbhuset

 

  • Motioner vill styrelsen skriftligen ha in senast 3 veckor innan årsmötet - 6/2.
    Skicka till Maud Delling lejebystuteri@hotmail.se
  • Rösträtt har varje medlem som fyllt 15 år och om årsavgift för föregående eller pågående räkenskapsår erlagts minst en månad före mötet.

Mer info publiceras här efterhand som det blir klart

Årsmötesprotokoll

Årsredovisning & Revisionsberättelse

Öppnas i pdf


2022

Verksamhetsberättelser

Öppnas i pdf


2018
2019
2020
2021

Mål & Verksamhetsplan

Öppnas i pdf


2022

2022 US

2023